Om oss

Aktivis är en verksamhet som riktar sig mot barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd som vill idrotta, ha kul och träffa nya kompisar. Vi är två killar med lång erfarenhet av att jobba mot denna målgrupp. Att röra sig tillsammans med andra är något utav det bästa vi vet och att kunna förmedla den känslan vidare till ungdomar är något vi brinner för.

Aktivis är uppbyggt med hörnstenarna jämlikhet, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi har som målsättning att barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd skall kunna leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Ett liv, inkluderande både rättigheter och skyldigheter, som gör den enskilde oberoende inom individ-, grupp- och samhällsnivå.

Verksamheten strävar efter att genom våra aktiviteter med fokus på rörelse nå våra deltagare och utveckla sociala, psykiska samt fysiska förmågor och genom det, få barn, unga och vuxna att vilja leva ett aktivare och hälsosammare liv. Vi vill också att barn, unga och vuxna får möjlighet till sociala sammanhang genom att möta andra barn, unga, vuxna samt träna i sociala färdigheter och på så sätt få nya vänner för livet. Vi vill också utmana  barn, unga och vuxna, att våga ta sig an nya utmaningar och få större självförtroende och självkänsla. Vi vill också stärka barn, unga och vuxnas kroppar med fysisk träning, för att i nuet och framtiden leva ett långt och lustfyllt liv. Vi tror att detta detta är en bra kombination för att nå "mer liv i rörelse" .

Våra tankar om Idrott, Hälsa & Kost

Varje deltagare på Aktivis skall få med sig något från vår verksamhet. Det här är våra mål:

Idrott:

 • Intresse för att vara fysiskt aktiv
 • Ökad kroppsuppfattning
 • Ökad rumsuppfattning
 • Social utveckling
 • Samarbetsförmåga
 • Regelförståelse

Hälsa

 • Välmående
 • Stresstålighet
 • Personlig hygien
 • Förståelse för sovvanor
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Goda kamratrelationer


Kost

 • Ökad kunskap om mat och dess innehåll
 • Samband mellan mat och motion
 • Matlagning: tillagning, servering, bordskick och diskning
 • Möjlighet till inköp.