Om oss

Aktivis är en förening som riktar sig mot barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd som vill idrotta, ha kul och träffa nya kompisar. Vi är två killar med lång erfarenhet av att jobba mot denna målgrupp. Att idrotta tillsammans är något utav det bästa vi vet och att kunna förmedla den känslan vidare till ungdomar är något vi alla brinner för.

Aktivis är uppbyggt med hörnstenarna jämlikhet, självbestämmande, integritet och delaktighet. Vi har som målsättning att barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd skall kunna leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Ett liv, inkluderande både rättigheter och skyldigheter, som gör den enskilde oberoende inom individ-, grupp- och samhällsnivå.

Verksamheten strävar efter att genom våra aktiviteter med idrott, kost och hälso-profil få barn, unga och vuxna att leva ett aktivare och hälsosammare liv. Vi vill också att barn, unga och vuxna får möjlighet till sociala sammanhang genom att möta andra barn, unga, vuxna samt träna i sociala färdigheter och på så sätt få nya vänner för livet.

Våra tankar om Idrott, Hälsa & Kost

Varje deltagare på Aktivis skall få med sig något från vår verksamhet. Det här är våra mål:

Idrott:

 • Intresse för att vara fysiskt aktiv
 • Ökad kroppsuppfattning
 • Ökad rumsuppfattning
 • Social utveckling
 • Samarbetsförmåga
 • Regelförståelse

Hälsa

 • Välmående
 • Stresstålighet
 • Personlig hygien
 • Förståelse för sovvanor
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Goda kamratrelationer


Kost

 • Ökad kunskap om mat och dess innehåll
 • Samband mellan mat och motion
 • Matlagning: tillagning, servering, bordskick och diskning
 • Möjlighet till inköp.