Aktivis Träningsförening

Aktivis har under höstterminen 2018 ombildats till förening. Våren 2019 startar vi upp med Aktivis tränings förening med aktiviteten idrottstimmen söndagen den 31 mars - 9 juni 2019. 

För att kunna delta i våra aktiviteter behöver ni ett medlemskap på 200 kr / år. 
Du kan också bli stödmedlem i Aktivis träning förening genom att betala det årliga medlemskapet. 

Utöver medlemskapet kommer varje aktivitet ha en avgift: 
Idrottstimmen kostar 1000 kr / per termin för 10 tillfällen. 
Sportcamp kostar 3500 kr för dagläger måndag - fredag.

Mvh.
Lars och Jori