Idrottstimmen

Nu har barn, unga och vuxna chansen att tillsammans med oss på Aktivis vara med och idrotta på söndagar. Idrottstimmen är en plats för lek och rörelse. Detta vänder sig till idrottsintresserade barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd.

Anmäl er till idrottstimmen HT 2019

Det kommer finns möjlighet att testa på en mängd olika idrotter så som bollsport, nätsport, lek, konditions- och styrketräning. Målet med de olika aktivteterna är både att ha kul tillsammans med vänner men även hitta glädjen i idrottandet. Att delta i idrottstimmen kräver inga idrottsliga förkunskaper. De olika idrotterna kommer att anpassas efter gruppens önskemål och kunskaper. Givetvis kommer varje deltagare delta utifrån sina egna färdigheter.

Idrottstimmen bedrivs under terminerna. Vill du veta mer? Skriv till oss på info@aktivis.se

Idrottstimmen HT 2019

Anmäl er till lars@aktivis.se 
Anmälan är kostnadsfri. 

När: Söndag  24  November 2019

Aktivitet: Ishockey, skridskoåkning. 

Tid: 15.20 - 16.20, alla åldrar

Plats:   Tulehallen, Fredsgränd 2, 172 72 Sundbyberg. 

Ta med skridskor, hjälm och klubba om ni har det. 

Övrigt: Alla måste ha giltig hemförsäkring