Idrottstimmen

Nu har barn, unga och vuxna chansen att tillsammans med oss på Aktivis vara med och idrotta på söndagar. Idrottstimmen är en plats för lek och rörelse. Detta vänder sig till idrottsintresserade barn, unga och vuxna med behov av särskilt stöd.

Anmäl er till idrottstimmen HT 2019

Det kommer finns möjlighet att testa på en mängd olika idrotter så som bollsport, nätsport, lek, konditions- och styrketräning. Målet med de olika aktivteterna är både att ha kul tillsammans med vänner men även hitta glädjen i idrottandet. Att delta i idrottstimmen kräver inga idrottsliga förkunskaper. De olika idrotterna kommer att anpassas efter gruppens önskemål och kunskaper. Givetvis kommer varje deltagare delta utifrån sina egna färdigheter.

Idrottstimmen bedrivs under terminerna. Vill du veta mer? Skriv till oss på info@aktivis.se

Idrottstimmen HT 2019

Anmäl er på info@aktivis.se 
Anmälan/aktiviteterna är kostnadsfria. 

Lördag 2 November

Tennis

Tid: 11 - 13 : alla åldrar

Plats: Edsberg Tennishall, Edsbergs sportfält.

Övrigt: Alla måste ha giltig hemförsäkring


25 aug Hagatoppen Solna: AVSLUTAD 

1 sep AVSLUTAD 
Minigolf
Solna bangolf,  Vintervägen 45, 169 54 Solna
Kl 10.00 alla åldrar

8 sep  AVSLUTAD 
Minigolf
Solna bangolf,  Vintervägen 45, 169 54 Solna  
kl 10.00 alla åldrar

15 sep AVSLUTAD 
Löpning 
Råstasjön, Solna, Vintervägen 45, 169 54 Solna  
kl 10.00 alla åldrar

21 sep  AVSLUTAD
Löpning Viggoloppet
Kista Galleria, Jan Stenbeckstorg, Kista galleria
Samling 12.00 för registrering  Starttid:12:40, loppets längd: 2 km  

29 sep AVSLUTAD
Musikjympa
Bergshamra,  Järvstigen 18, Bergshamra Solna.
Kl 10.00 alla åldrar

6 okt AVSLUTAD
Musikjympa
Bergshamra  Järvstigen 18, Bergshamra Solna.  
kl 10.00 alla åldrar