Aktivis Sport Camp

Aktivis Sport Camp är ett dagläger som vänder sig till barn och unga med behov av särskilt stöd som vill idrotta och träffa nya kompisar. På Aktivis Sport Camp får ungdomarna testa på många olika utomhussporter. Målet är att ha kul tillsammans och finna glädjen i att idrotta.

Anmäl er till Aktivis Sport Camp 2018

Nu har barn och unga chansen att tillsammans med oss på Aktivis vara med och idrotta en hel vecka på Aktivis Sport Camp. Aktivis Sport Camp är ett dagläger och vänder sig till ungdomar med behov av särskilt stöd, är du mellan 12-18 år och idrottsintresserade då ska du söka till Aktivis Sport Camp 2018.

Det kommer finnas möjlighet att testa på en mängd olika utomhusidrotter såsom bollsporter, nätsporter, kondition- och styrketräning samt simning. Målet med de olika aktiviteterna är både att ha kul tillsammans med vänner men även att hitta glädjen i idrottandet. Att delta i Aktivis Sport Camp kräver inga idrottsliga förkunskaper. De olika idrotterna kommer att anpassas efter gruppens önskemål och idrottsliga kunskaper. Givetvis kommer varje deltagare att delta utifrån sina egna förutsättningar. 

Information om Sport camp 2018

Tid: V.31 30 Juli - 3 Augusti       

Var: Bergshamraskolan, Solna.

Samlingsplats: Bergshamra, Järvstigen 18, Solna.

Målgrupp: 12-18 år. Om deltagarens behov av särskilt stöd är stor behöver deltagaren ha med sig en resurs till sportcamp. Resursen betalar 500 kr för att äta, fika och gå på aktiviteterna under hela veckan. 

Ledare: Ledarna som finns på plats är utbildade, engagerade och har lång erfarenhet både inom idrott och i arbetet med barn och unga med behov av särskilt stöd.

Kostnad: Hela veckan 3500 kr. I priset ingår lunch, mellanmål och dryck samt inträde till aktiviteter.

Antal deltagare: 12 st deltagare.

Anmälan: skickas till info@aktivis.se.

Betalning: Efter att er anmälan blivit bekräftat till Sportcamp, då kommer vi be er betala in på Bankgiro: 541-7415.

Frågor: info@aktivis.se

Övrigt: Utrustningslista, Schema för veckan samt information skickas ut via mail efter anmälan. Alla deltagare måste ha giltig hemförsäkring.

Det behövs inte ett LSS-beslut för att delta på lägret.